Thứ ba, 23-07-2024 | 17:56:06 Email
eDepot Tiếng Việt English
cong ngay anhslide1 Full depot services Dich vu Logistics Dich vu sua chua container MNR Cleaning Refer Ban do Sao A
16/03/2017 - 12:53 PMadmin
Lễ Tổng Kết năm 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO Á D.C
Lễ tổng kết năm là một hoạt động thường niên của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO Á D.C, đây là dịp để mọi cán bộ, nhân viên trong công ty ngồi lại với nhau cùng nhìn lại chặng đường trong một năm vừa qua và định hướng chiến lược cho những năm tiếp theo.
Xem thêm

Video
Đối tác
Công ty Cổ Phần Đầu tư Sao Á D.C
SAO A D.C DEPOT
Plot KB2.3 & KB3.3 MP Dinhvu IZ, Dong Hai, Hai An, Haiphong, Viet Nam
Email: depot@saoa.com.vn, newdepot@saoa.com.vn
Điện thoại: +84 0225 8830671, 0967.882211, 0969473473
Bãi Sao Á DC
Lô đất KB2.3 & KB3.3 Khu CN MP Đình Vũ, P. Đông Hải 2 – Q.Hải An – TP. Hải Phòng – Việt Nam
Email: depot@saoa.com.vn, newdepot@saoa.com.vn
Điện thoại: +84 0225 8830671, 0967.882211, 0969473473