Thứ ba, 23-07-2024 | 18:28:00 Email
eDepot Tiếng Việt English
cong ngay anhslide1 Full depot services Dich vu Logistics Dich vu sua chua container MNR Cleaning Refer Ban do Sao A

Liên hệ


Công ty Cổ Phần Đầu tư Sao Á D.C

  depot@saoa.com.vn, newdepot@saoa.com.vn

  Plot KB2.3 & KB3.3 MP Dinhvu IZ, Dong Hai, Hai An, Haiphong, Viet Nam

  +84 0225 8830671, 0967.882211, 0969473473

Video
Đối tác
Công ty Cổ Phần Đầu tư Sao Á D.C
SAO A D.C DEPOT
Plot KB2.3 & KB3.3 MP Dinhvu IZ, Dong Hai, Hai An, Haiphong, Viet Nam
Email: depot@saoa.com.vn, newdepot@saoa.com.vn
Điện thoại: +84 0225 8830671, 0967.882211, 0969473473
Bãi Sao Á DC
Lô đất KB2.3 & KB3.3 Khu CN MP Đình Vũ, P. Đông Hải 2 – Q.Hải An – TP. Hải Phòng – Việt Nam
Email: depot@saoa.com.vn, newdepot@saoa.com.vn
Điện thoại: +84 0225 8830671, 0967.882211, 0969473473