Chủ nhật, 24-10-2021 | 23:04:42 Email
Tiếng Việt English
cong ngay anhslide1 Full depot services Dich vu Logistics Dich vu sua chua container MNR Cleaning Refer Ban do Sao A
TIN TỨC

Hỗ trợ khách hàng

Hotline: +84 0225 8830671, 0969473473

15/09/2014 - 4:56 PMadmin 1851 View

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Trần Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty

BAN ĐIỀU HÀNH

01. Ông Trần Vũ Quang -  Tổng Giám Đốc

02. Bà Vũ Thị Thu Thủy - TB Kiểm soát

03. Ông Vũ Thủy Chung - Giám Đốc Kinh Doanh

04. Bà Đặng Thị Thùy Linh - Giám Đốc TT CSKH

05. Ông Vũ Phong Cầm (Tuấn) - Giám đốc khai thác

06. Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy - Giám đốc Tài chính Kế toán

07. Bà Phạm Thị Vui - Trưởng phòng Quản lý khai thác

08. Bà Đặng Thị Quỳnh Vân - Phó Phòng QLKT

09. Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Phòng QLKT

10. Ông Đào Nam Nhơn - Phó Phòng QLKT

11. Ông Bùi Đức Chung -  Phó Phòng QLKT

12. Ông Phạm Công Minh - Trưởng Trung tâm sửa chữa

13. Ông Lê Văn Quỳnh - Trưởng Trung tâm Vệ sinh môi trường

Chia sẻ bài viết: 


Xem thêm:
 • ,

 • Video
  Đối tác
  Công ty Cổ Phần Đầu tư Sao Á D.C
  SAO A D.C DEPOT
  Plot KB2.3 & KB3.3 MP Dinhvu IZ, Dong Hai, Hai An, Haiphong, Viet Nam
  Email: depot@saoa.com.vn, newdepot@saoa.com.vn
  Điện thoại: +84 0225 8830671, 0967.882211, 0969473473
  Bãi Sao Á DC
  Lô đất KB2.3 & KB3.3 Khu CN MP Đình Vũ, P. Đông Hải 2 – Q.Hải An – TP. Hải Phòng – Việt Nam
  Email: depot@saoa.com.vn, newdepot@saoa.com.vn
  Điện thoại: +84 0225 8830671, 0967.882211, 0969473473