Thứ tư, 29-05-2024 | 12:53:59 Email
eDepot Tiếng Việt English
cong ngay anhslide1 Full depot services Dich vu Logistics Dich vu sua chua container MNR Cleaning Refer Ban do Sao A
15/09/2014 - 2:34 PMadmin 2798 View

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Trần Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị 

BAN ĐIỀU HÀNH

01. Ông Trần Vũ Quang -  Tổng Giám Đốc

02. Bà Vũ Thị Thu Thủy - TB Kiểm soát

03. Ông Vũ Thủy Chung - Giám Đốc Kinh Doanh

04. Bà Đặng Thị Thùy Linh - Giám Đốc TT CSKH

05. Ông Vũ Phong Cầm (Tuấn) - Giám đốc khai thác

06. Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy - Giám đốc Tài chính Kế toán

07. Bà Bùi Thị Hồng Thúy - Trưởng phòng LOGS

08. Bà Phạm Thị Vui - Trưởng phòng Quản lý khai thác

09. Ông Phạm Công Minh - Trưởng Trung tâm Sửa chữa

10. Ông Đào Văn Trình - Trưởng Trung tâm Điện lạnh

11. Ông Bùi Đức Thành - Trưởng phòng Vận Tải

12. Ông Lê Văn Quỳnh - Trưởng Trung tâm Vệ sinh môi trường

Chia sẻ bài viết: 


Xem thêm:
 • ,

 • Video
  Đối tác
  Công ty Cổ Phần Đầu tư Sao Á D.C
  SAO A D.C DEPOT
  Plot KB2.3 & KB3.3 MP Dinhvu IZ, Dong Hai, Hai An, Haiphong, Viet Nam
  Email: depot@saoa.com.vn, newdepot@saoa.com.vn
  Điện thoại: +84 0225 8830671, 0967.882211, 0969473473
  Bãi Sao Á DC
  Lô đất KB2.3 & KB3.3 Khu CN MP Đình Vũ, P. Đông Hải 2 – Q.Hải An – TP. Hải Phòng – Việt Nam
  Email: depot@saoa.com.vn, newdepot@saoa.com.vn
  Điện thoại: +84 0225 8830671, 0967.882211, 0969473473