Thứ ba, 23-07-2024 | 17:52:57 Email
eDepot Tiếng Việt English
cong ngay anhslide1 Full depot services Dich vu Logistics Dich vu sua chua container MNR Cleaning Refer Ban do Sao A
18/07/2015 - 11:56 AMAdmin 1593 View

HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH KHAI THÁC  CONTAINER DEPOT 

Là sản phẩm nội địa được phát triển theo công nghệ mới nhất, quy trình nghiệp vụ theo chuẩn mực thông lệ quốc tế, khai thác có kế hoạch, điều hành theo thời gian thực từ trung tâm đến hiện trường sản xuất.

Sử dụng, tích hợp tốt với các nhà sản xuất phần cứng hàng đầu: motorola, honeywell. Kết hợp tốt với các công nghệ  thu thập và nhận dạng dữ liệu tự động: dgps từ cargotec/kalmar, camera ocr.

 

UBSYSTEMS MODULES
Planning Berth Planning
  Ship Planning
  Yard Planning
Operation Operation Management
  Monitoring & Control
  Gate Operation
  EDI Import/Export
  HHC/VMC (Tally, CHE, YS, YT)
Management Billing
  Statistics (Option)
  Web Access (Option)
  Security Management

 

Chia sẻ bài viết: 


Xem thêm:
 • ,

 • Video
  Đối tác
  Công ty Cổ Phần Đầu tư Sao Á D.C
  SAO A D.C DEPOT
  Plot KB2.3 & KB3.3 MP Dinhvu IZ, Dong Hai, Hai An, Haiphong, Viet Nam
  Email: depot@saoa.com.vn, newdepot@saoa.com.vn
  Điện thoại: +84 0225 8830671, 0967.882211, 0969473473
  Bãi Sao Á DC
  Lô đất KB2.3 & KB3.3 Khu CN MP Đình Vũ, P. Đông Hải 2 – Q.Hải An – TP. Hải Phòng – Việt Nam
  Email: depot@saoa.com.vn, newdepot@saoa.com.vn
  Điện thoại: +84 0225 8830671, 0967.882211, 0969473473