Thứ ba, 23-07-2024 | 19:24:40 Email
eDepot Tiếng Việt English
cong ngay anhslide1 Full depot services Dich vu Logistics Dich vu sua chua container MNR Cleaning Refer Ban do Sao A
09/05/2024 - 4:54 PMAdmin
Xem thêm
02/03/2024 - 11:33 AMAdmin
Tuyển dụng tháng 03-2024
Thông báo tuyển dụng: Nhân viên sửa chữa container - 04 người
Xem thêm
01/02/2024 - 10:19 AMAdmin
Tuyển dụng tháng 02-2024
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên vận hành xe nâng container: 03 người ; Nhân viên lái xe container: 10 người
Xem thêm

Video
Đối tác
Công ty Cổ Phần Đầu tư Sao Á D.C
SAO A D.C DEPOT
Plot KB2.3 & KB3.3 MP Dinhvu IZ, Dong Hai, Hai An, Haiphong, Viet Nam
Email: depot@saoa.com.vn, newdepot@saoa.com.vn
Điện thoại: +84 0225 8830671, 0967.882211, 0969473473
Bãi Sao Á DC
Lô đất KB2.3 & KB3.3 Khu CN MP Đình Vũ, P. Đông Hải 2 – Q.Hải An – TP. Hải Phòng – Việt Nam
Email: depot@saoa.com.vn, newdepot@saoa.com.vn
Điện thoại: +84 0225 8830671, 0967.882211, 0969473473