Thứ bẩy, 22-06-2024 | 17:30:17 Email
eDepot Tiếng Việt English
cong ngay anhslide1 Full depot services Dich vu Logistics Dich vu sua chua container MNR Cleaning Refer Ban do Sao A
10/05/2017 - 12:46 PMadmin
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO Á D.C KHÓA II
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-LĐLĐ ngày 25/01/2017 của Thường vụ Ban chấp hành Liên đoàn Lao động quận Hải An về việc tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn quận Hải An lần thứ IV. Ngày 06/5/2017, Công đoàn cơ sở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO Á D.C đã tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2022
Xem thêm
21/04/2017 - 12:49 PMadmin
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO Á D.C “Nói không với tiêu cực
Hướng tới sự chuyên nghiệp và để nâng cao chất lượng trong dịch vụ Depot, từ giữa tháng 03/2017, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO Á D.C triển khai chương trình “Nói không với tiêu cực” áp dụng cho toàn thể cán bộ công nhân viên toàn Công ty
Xem thêm

Video
Đối tác
Công ty Cổ Phần Đầu tư Sao Á D.C
SAO A D.C DEPOT
Plot KB2.3 & KB3.3 MP Dinhvu IZ, Dong Hai, Hai An, Haiphong, Viet Nam
Email: depot@saoa.com.vn, newdepot@saoa.com.vn
Điện thoại: +84 0225 8830671, 0967.882211, 0969473473
Bãi Sao Á DC
Lô đất KB2.3 & KB3.3 Khu CN MP Đình Vũ, P. Đông Hải 2 – Q.Hải An – TP. Hải Phòng – Việt Nam
Email: depot@saoa.com.vn, newdepot@saoa.com.vn
Điện thoại: +84 0225 8830671, 0967.882211, 0969473473